Shatle e-shop
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú základ, podľa ktorého budú spracované všetky osobné údaje, ktoré my, SHATLÉ, zhromaždíme od vás, alebo ktoré nám poskytnete na SHATLE.COM. Pre lepšiu ochranu vášho súkromia vám prinášame vysvetlenie, akým spôsobom sú vaše informácie zbierané a používané.

Aby mohla spoločnosť SHATLÉ reagovať na nové právne predpisy, zmeny v technológiách a iných požiadavkách stránok, môže túto politiku z času na čas zmeniť. Ak dôjde k zmene, spoločnosť SHATLÉ vás bude informovať prostredníctvom SHATLE.COM a mailového zoznamu spoločnosti SHATLÉ. Prečítajte si pozorne nasledujúce pravidlá ochrany osobných údajov.

INFORMÁCIE ZHROMAŽĎOVANÉ O VÁS
Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené alebo odovzdané na tejto webovej stránke. Na niektorých stránkach môžete objednávať produkty, podávať žiadosti a registrovať sa na prijímanie materiálov. Typy osobných informácií zhromaždených na týchto stránkach sú:

  • - Meno
  • - Adresa doručenia
  • - Fakturačná adresa
  • - Emailová adresa
  • - Telefónne číslo

SHATLÉ zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje z troch základných kanálov: Automatická, Povinná a Dobrovoľná.
Automatické: Počas prehliadania stránky SHATLE.COM zhromažďuje vaše webové adresy (IP), protokolový súbor, súbory cookie a ďalšie bežné údaje o sledovaní, umiestnení a prevádzke.
Požadované na webe: Sekcie SHATLE.COM vyžadujú, aby ste SHATLÉ poskytli osobné údaje, ako je vaše meno, poštová adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o transakcii.
Dobrovoľné: Ak vyplníte on-line formuláre, registrácie a prieskumy na SHATLE.COM, všetky poskytnuté informácie môžu byť zhromaždené ako osobné údaje SHATLÉ. Ak nám zašlete e-mail, či už prostredníctvom priamej pošty alebo pomocou on-line formulára, môžeme mať záznam o tejto korešpondencii.
SHATLÉ uchováva osobné dáta, kým už nie sú potrebné pre naše služby alebo kým nepožiadate o vymazanie svojich osobných údajov.

INFORMÁCIE, KTORÉ NEZHROMAŽĎUJEME
Informácie o kreditnej / debetnej karte - na bezpečné spracovanie týchto informácií používame poskytovateľa platobných služieb od tretích strán. Žiadna z informácií o kreditnej alebo debetnej karte sa nenachádza kdekoľvek na tejto stránke.

SPÔSOB POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ
Používame informácie, ktoré ste uviedli o sebe pri zadávaní objednávky iba na dokončenie objednávky. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem prípadov, ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky.
Informácie, ktoré zadávate pri vyplnení objednávky o inej osobe, používame iba na odoslanie produktu a na potvrdenie jeho doručenia. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem prípadov, ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky.
Používame e-mailové adresy na vrátenie odpovedí na e-mail, ktorý od vás dostaneme. Takéto adresy sa nepoužívajú na žiadny iný účel a nie sú zdieľané s externými stranami.
Ak chcete dostávať aktualizácie o nových produktoch a službách, môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke. Informácie, ktoré odošlete na našej webovej stránke, nebudú použité na tento účel, ak nevyplníte registračný formulár. Vždy sa môžete odhlásiť z našich aktualizácií.

ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ
Spoločnosť SHATLÉ môže niekedy zdieľať vaše osobné údaje s inými osobami na rôzne účely. Nižšie sú uvedené spôsoby zdieľania vašich osobných údajov:
Externí zástupcovia: Spoločnosť SHATLÉ môže zamestnávať podniky, služby a jednotlivcov na vykonávanie úloh v mene spoločnosti SHATLÉ. Tieto firmy, služby a jednotlivci zahŕňajú: vybavenie objednávok, web analýza, analýza dát, marketingová pomoc, spracovanie platieb a poskytovanie služieb zákazníkom v súlade s kuriérskymi a platobnými službami. Títo externí agenti môžu pristupovať k osobným údajom potrebným na vykonávanie svojich funkcií, ale nesmú ich používať na iné účely.
Aby ste mohli chrániť vás, títo externí zástupcovia, ktorí majú prístup k osobným údajom, musia prevádzkovať a používať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi ako s dôvernými, rovnako ako s ich zmluvnými záväzkami voči spoločnosti SHATLÉ.
Súhrnné informácie: SHATLÉ môže zdieľať súhrnné informácie, napríklad štatistiku návštevnosti a používania SHATLE.COM a demografické údaje s ostatnými organizáciami. SHATLÉ však bude zdieľať zhromaždené informácie iba v záujme zlepšenia našich webových stránok. Keď sú zhromaždené informácie zdieľané, ostatné strany nebudú mať prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám.
Mailing List: Používame MailChimp ("Mailing List") pre e-mailový marketing. Po dokončení objednávky na SHATLE.COM alebo v obchode vás automaticky prihlásime do zoznamu. Rovnako môžete počas prehliadania SHATLE.COM získať príležitosť pripojiť sa k zoznamu adresátov. Rozbaľovacie okno pre opt-in / opt-out môže žiadať vaše osobné informácie. Ak sa rozhodnete vstúpiť do mailing listu a zdieľať informácie, budete prihlásený do SHATLÉ Mailing List a vaše údaje budú uložené v tomto zozname adries.
Spoločnosť SHATLÉ nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov tohto zoznamu, ale zaručujeme, že vaše osobné údaje nebudú použité nad rámec funkcie e-mailového marketingu a neustále si udržiava na vedomí zásady o ochrane osobných údajov v e-mailových zoznamoch, aby sa zabezpečilo, že vaše osobné údaje sú v bezpečí.
Služby merania návštevnosti: Spoločnosť SHATLE.COM môže využívať služby tretích strán na vykonávanie zberu a merania prevádzky s cieľom analyzovať návštevnosť webových stránok. Služba merania návštevnosti a publika umožňuje spoločnosti SHATLE.COM zhromažďovať anonymné informácie o návštevnosti, správaní a umiestnení sledovaním aktivity anonymného návštevníka.

COOKIES
SHATLE.COM môže uchovávať údaje vo vašom osobnom počítači vo forme cookie. Cookies umožňujú spoločnosti SHATLÉ prispôsobiť SHATLE.COM na základe vašich historických preferencií. Webové prehliadače umožňujú vám, používateľovi, ovládanie takýchto súborov ich vymazaním a blokovaním. Ďalšie informácie o týchto ovládacích funkciách nájdete v pokynoch prehliadača. Upozorňujeme, že súbory cookie sú zhromažďované, aby vaša online skúsenosť bola efektívnejšia a príjemnejšia. Preto zakázanie alebo odstránenie súborov cookie z SHATLE.COM môže mať za následok, že nebudete mať prístup k určitým funkciám a službám.

NÁŠ ZÁVÄZOK NA BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zachovali presnosť údajov a zabezpečili správne používanie informácií, zaviedli sme príslušné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

NÁŠ ZÁVÄZOK NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ
Ochrana súkromia veľmi mladých je obzvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu nikdy nezhromažďujeme alebo neudržiavame informácie na našich webových stránkach od tých, o ktorých skutočne vieme, že sú mladší ako 13 rokov a žiadna časť našej webovej stránky nie je štruktúrovaná na to, aby prilákala osoby vo veku do 13 rokov.

VAŠE PRÁVA PODĽA GDPR
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, export a vymazanie vašich osobných údajov z SHATLE.COM. Máte tiež právo odmietnuť a obmedziť určité spracovanie vašich osobných údajov. Toto zahŕňa nasledujúce právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho e-mailového marketingu, ktoré môžete vykonávať použitím odkazu na "odhlásenie" v takejto e-mailovej komunikácii. Okrem toho máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou SHATLE, kde spoločnosť SHATLÉ vykonáva úlohu v záujme sledovania oprávnených záujmov.

Spoločnosť SHATLÉ môže riešiť žiadosti, spory a otázky, ktoré máte v súvislosti so zhromažďovaním údajov SHATLÉ, v rámci GDPR a zásad ochrany osobných údajov SHATLÉ na adrese info@shatle.com alebo poštou na adrese:

Shattlé, s.r.o.,
Letná 3372/25,
058 01 Poprad
SLOVAKIA

Ďakujem za Vašu podporu!